Stavby

obnova včelína v Ratajích nad Sázavou | realizace 2021

rodinný dům v Poďousích | projekt 2021

rodinný dům ve Chmelišti | realizace 2018

rekonstrukce fary ve Stříbrné Skalici | projekt 2018