Publikace a teorie

2016 – 2020 Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky řešený v programu NAKI II část ‚Analýza obrazu města‘. Publikováno: JEHLÍK, Jan, Tomáš DRDÁCKÝ, Jiří PLOS, et al. Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky: kritický katalog k výstavě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. ISBN 978-80-01-06746-8.

2017 Zlatý řez 39 | Meta-Stubenbach byl projekt na FA ČVUT, který si kladl za cíl analyzovat a syntetizovat možnou ideální situaci kulturně silné Šumavy. Citace článku: CIKÁN, Miroslav a Vojtěch ERTL. Meta-Stubenbach. Zlatý řez. 2016, 16(39), str. 28-35. ISSN 1210-4760.