Kontakt

PlainSpace architektura

Ing. arch. Vojtěch Ertl, ČKA 05254

T: +420 732 986 206

E: info@plainspace.cz

IDDS: mfa8vt2

kancelář: Chmeliště 20, Vavřinec

IČ: 881 10 273 | sídlo: Na Skále 101, Kolín

spolupracovníci:

Ing. arch. Tomáš Hladík, ČKA 03921

Ing. arch. Antonín Hůla, ČKA 05426