Objekty

vstupní mříž do chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně | v realizaci 2023

obnova kašny v Černovicích | realizace 2019

objekty liturgie v kostele Všech Svatých v Kolíně | realizace 2017

kaple Nejsvětějšího srdce Páně v Příbrazi | realizace 2014

plastika Krista | realizace 2012