Prostranství

předprostor kostela sv. Jakuba v Paběnicích | v realizaci 2022