Urbanismus

rozvojové území ‚Nad Ratajským potokem‘ v Ratajích nad Sázavou | zastavovací studie 2023

urbanistická studie areálu č. p. 86 Větrušice | feasibility study 2023