Služby

  • konzultace záměru
  • studie / návrhy
  • územně plánovací podklady a dokumentace
  • projektové dokumentace | DÚR, DSP, DPS
  • zajištění povolení | obstaravatelská činnost – inženýring
  • autorský dozor

Standard služeb je dle ČKA i ČKAIT