Služby

  • konzultace záměru
  • studie / návrhy
  • územně plánovací podklady a dokumentace
  • projektové dokumentace pro povolení záměru
  • zajištění povolení | obstaravatelská činnost – inženýring
  • autorský dozor

Standard služeb je dle komorové regule ČKA v souladu s ČKAIT.

Honorář je kalkulován individuálně na podkladu časové náročnosti dle ČKA.